1

תנובה הנהיגה חותמת כשרות

תשע שנים לאחר יסודה של ועדת מהדרין תנובה, גוף כשרות המהדרין למוצרי החלב המיוצרים במחלבות תנובה, הנהיגה תנובה חותמת כשרות משולבת ואחידה למוצרי המהדרין המיוצרים בפיקוח וועדת המהדרין, שע"י תנובה. החותמת מכילה את סמל הכשרות של בד"צ מחזיקי הדת בעלזא, חוג חתם סופר בני-ברק וכן את שמותיהם של הגאון הרב מרדכי גרוס, העומד בראש ועדת מהדרין ורב תנובה הרב זאב וייטמן.

בצעד חסר תקדים בתעשיית המזון בישראל, הקימה תנובה את "וועדת מהדרין" כגוף כשרות עצמאי, בלתי תלוי, שתפקידו לפקח על תהליך הייצור של מוצרי החלב הכשרים למהדרין. הוועדה הוקמה בברכתם של פוסקי הדור מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א ומרן הגר"ש הלוי וואזנר שליט"א.

וועדת המהדרין, בראשותם של הגאון הרב מרדכי גרוס והגאון הרב יעקב מאיר שטרן, והמורכבת מאישי-הלכה ופוסקים בולטים, בעלי מוניטין בתעשיית המזון, המייצגים חוגים נרחבים ביהדות התורה, מפקחת על תהליך הייצור של מוצרי החלב של תנובה הכשרים למהדרין. הוועדה מקיימת ישיבות קבועות, מסיירת במחלבות תנובה ומעורה בכל הליכי הייצור.

בוועדת המהדרין תנובה חברים הרבנים הגאונים הרב עמרם אדרעי מחברם של ספרי הלכה רבים בעניני כשרות, הרב אברהם יהושע סג"ל הורוויץ דומ"צ קהל מחזיקי הדת בעלזא, הרב דוב לנדא, מחסידי גור, חבר בד"ץ לעניני כשרות דקהל חוג חת"ס והרב שמואל אליעזר שטרן, רב מערב בני- ברק, דיין בד"ץ דזכרון מאיר. וועדת המהדרין מסתייעת בייעוץ המקצועי של הרב יוסף מרדכי זילבר, המתמחה בכשרותם של חומרי גלם לתעשיית המזון. כמפקח מטעם הוועדה משמש הרב אברהם שלזינגר. הרב זאב וייטמן, רבה של תנובה, מנווט בפועל את מערך הכשרות בתנובה.

במפגש שנערך ביום שלישי, בין כסה לעשור, ד בתשרי תש"ע, בביתו, אמר הגר"מ גרוס כי, לאור ההתפתחויות הגדולות בתחום תעשיית המזון וחומרי הגלם, בני תורה ועמלי תורה צריכים להדר ביותר בכל פרטי ודקדוקי המצוות ולהתרחק משערי היתר דחוקים. "מוצרי החלב לסוגיהם המיוצרים במחלבות תנובה השונות העומדים תחת השגחת 'ועדת מהדרין' ומסומנים בחותמת הועדה, הם בדרגת מהדרין ומיוצרים בתכלית הכשרות וההידור, ללא סרך קולות ואביזרייהו".

בדבריו פירט הגר"מ גרוס את עקרונות הכשרות למהדרין שהונהגו ע"י ועדת המהדרין בתנובה. בין העקרונות המנחים את הוועדה – השגחה צמודה באמצעות צוות משגיחים יראי שמים, וותיקים ומנוסים בתחום הספציפי של ענף החלב; ביצוע ניתוחים וטרינריים בפרות בנוכחות משגיחים שעברו הכשרה מיוחדת בתחום ומתמצאים היטב בפרטי החששות שיכולים להתהוות במהלך הטיפול הוטרינרי; פיקוח על תהליך החליבה ברמה הגבוהה הנדרשת לחלב כשר למהדרין; אישור כל חומרי הגלם והרכיבים השונים ופיקוח במקום ייצורם בארץ ובחו"ל ועוד היבטים יחודיים, שהנהיגה וועדת מהדרין והמבטיחים את איכות הכשרות המהודרת.

הגר"מ גרוס הודה לרבנים הגאונים חברי ועדת מהדרין העושים מלאכת קודש ומעורים בכל תחומי הייצור של מוצרי המהדרין. לועדת המהדרין נמסרים דו"חות מפורטים על כל יצור של כל מוצר לכל פרטיו. לא נזקקים לקולות בשום שלב. בכל שאלה עקרונית מקיימים חברי ועדת מהדרין התייעצויות עם פוסקי הדור מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א ומרן הגר"ש הלוי וואזנר שליט"א.

הגר"מ גרוס שיבח את הנהלת תנובה ומנהלי המחלבות וציין, כי הוועדה ומערך המשגיחים המוצבים במחלבות השונות זוכים לחופש פעולה מלא. "הנהלת תנובה הציבה את עניין הכשרות בסדר עדיפות ראשון במעלה ומעניקה לוועדת המהדרין את כל האמצעים הדרושים כדי שתוכל למלא את תפקידה". הרב ציין במיוחד את העובדה, כי מאז יסודה של ועדת מהדרין, כל מוצר חדש שייצורו עומד על הפרק נבחנת אפשרות ייצורו למהדרין.

אייל מליס, מנכ"ל תשלובת החלב של תנובה אמר כי, החותמת החדשה איננה שינוי של מה בכך. לראשונה, בתחום המזון בישראל, מופיעים יחדיו, בחותמת אחת, גורמי כשרות למהדרין הפועלים כגופים נפרדים לחלוטין. חותמת הכשרות המשולבת, הינה ביטוי לאמינותה ולחוזקה של מערכת הכשרות בתנובה. החותמת המשולבת מסמלת את שיתוף הפעולה הקיים בין גורמי הכשרות למהדרין לבין גורמי הפיתוח והייצור בתנובה לטובת הצרכן החרדי.

הרב זאב וייטמן, רב תנובה אמר, כי הנהגת החותמת המשולבת איננה צעד טכני בלבד. "לחותמת המשולבת יש מסר ברור המבטא רמת כשרותית גבוהה ביותר המאפשרת לתנובה לייצר מוצרי חלב למהדרין בסטנדרטים גבוהים, המשמשים סמן לתעשיית החלב ולמערכות הכשרות בארץ ומחוצה לה". "תנובה" אמר הרב וייטמן, "רשאית להתברך בשיתוף הפעולה שעיצבה עם גורמי הכשרות למהדרין, ועדת המהדרין והגופים המאוגדים בה ובד"צ העדה החרדית ירושלים". (מן העיתונות)