1

פרה העושה מלאכות בעת חליבתה בשבת

הרב זאב וייטמן
רב תנובה

 

התכתבות הלכתית בין האדמו"ר מקאליב שליט"א

ובין הגאון הרב יצחק זילברשטיין שליט"א

הרב זאב וייטמן, רב תנובה: לפני קרוב לשלוש שנים התקשרו מביתו של האדמו"ר מקאליב שביקש לפגוש אותי בהקדם. הגעתי לביתו של האדמו"ר הרב מנחם מנדל טאוב (שליט"א) זצ"ל והוא סיפר לי על ביקור שערך בישוב בית חלקיה שם הוא ראה את אופן החליבה בשבת ונתברר לו שהמחשב רושם את הפרות הנכנסות וכן את נתוניהן והדבר היה קשה בעיניו שיש בכך משום איסורי שבת והוא הציע את התיקון הנדרש על פי דעתו. הדברים הובאו לפני בד״צ ועדת מהדרין שלאחר דיון חשבה שאין בכך חשש איסור. האדמו"ר מקאליב שהעניין בער בקרבו פנה במכתב גם לרב יצחק זילברשטיין והרב ענה לו תשובה מפורטת. להלן מובאים מכתב האדמו"ר מקאליב לרב זילברשטיין ותשובת הרב, ולאחר מכן תשובה נוספת ממרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל, שאף הוא סבר שאין בכך חשש איסור מכן תשובה נוספת ממרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל, שאף הוא סבר שאין בכך חשש איסור