1

פרה העושה מלאכות בעת חליבתה בשבת

האדמו״ר רבי מנחם מנדל טאוב
בן הרה"ק מראזלא זצ"א
בן אחר בן למ"א רבנו יצחק אייזיק מקאליב זיע"א
ירושלים עיה"ק תובב"א

כבוד ידיד נפשי היקר והנעלה
הגאון הגדול העובד במסי"נ למען הכלל
רבי יצחק זילברשטיין שליט"א
בני ברק

 

שלום רב למעכת"ר שליט"א,

נפשי בשאלתי,

בביקור שערכתי במושב בית חלקי'ה, הראו לי שלבי החליבה, להלן שלבי החליבה: הפרות נכנסות למתחם החליבה, לאחר מכן מכוונים את הפרות לכיוון מתקן החליבה, ברגל הפרה יש שבב אלקטרוני, כשהיא מגיעה לעמדת החליבה יש קורא אופטי, שרושם את פרטי הפרה, מספרה, משקלה, כמה חלב נתנה עד היום וכדו'. הנתונים מועברים למחשב שרושם את הפרטים שיש בשבב.

כשהפרה מגיעה לעבר המתקן, יש שם פועל נכרי שמנקה ומחטא את עטיני הפרה. לאחר מכן מנגבים את חומר החיטוי מהעטינים בחוזק, דבר הגורם לבלוטות החלב להתחיל לפעול. לאחר מכן לוחץ הנכרי על כפתור חשמלי ואז מתחברים אשכולות החליבה לעטינים ע"י ואקום. עם הלבשת אשכול החליבה, מתחילה פעולת החליבה, החלב שנחלב זורם למיכל ביניים, כשמיכל הביניים מתמלא (בערך תפוקת חליבת 2 פרות), החלב עובר אוטומטית למיכל הראשי.

בסיום החליבה אשכול החליבה משתחרר אוטומטית מהעטינים, לאחר מכן מחטאים את העטינים, כמו כן לאחר החליבה מחטאים את האשכולות ואת מיכל הביניים מחשש חיידקים (ע"י מכונה חשמלית, דבר שגם הוא כרוך במלאכות האסורות בשבת, אמנם הדבר נעשה ע"י נכרי, אך לצורך ישראל). לאחר גמר החליבה הפרה מועברת שוב ליד המחשב, ודלת מתקן החליבה נפתחת באופן חשמלי ע"י המחשב, ופתיחת הדלת גורמת להעברת כל הנתונים מהפרה למחשב הראשי, וכן כמות החלב שנתנה. עד כאן נתוני החליבה.

שאלתי את האחראיים על החליבה, כיצד הם חולבים בשבת עם נכרי, וענו לי "כמעשהו בחול, כך מעשהו בשבת".

ממש הזדעזעתי ונפל עלי פחד. דיברתי עם עוד בעלי רפתות, ואמרו לי שאת החליבה הם עושים לפי פסקי מרן החזו"א זי"ע, שהתיר לחלוב ע"י נכרי. חשבתי לעצמי, שבזמן החזו"א לא היו כל אמצעי החליבה המשוכללים שיש היום (דהיינו שבנוסף על החליבה, נעשים עוד הרבה מלאכות בשבת, על-ידי השבב המותקן ברגל הפרה).

ולעניות דעתי לפי מה שהסבירו לי את סדר החליבה שנעשה בשבת ע"י נכרי, זה חילול שבת, כי מה שהחזו"א התיר לחלוב ע"י נכרי, היה משום צער בעלי חיים, אבל אחרי שהחלב נחלב אין יותר את ההיתר של צער בעלי חיים, ובמציאות איך שחולבים היום, אחרי החליבה נעשות עוד הרבה פעולות שכרוכות בעשיית מלאכות אסורות בשבת, כגון כיבוי והדלקת מנורות בקרה וכו'.

מאחר וכל העצות בהם השתמשו מאות שנים בענין חליבה בשבת, הם בעייתיות מבחינת הנאה ממעשה שבת, לכן לאחר שהקב"ה חונן דעתי, הצעתי שביום שישי יאמר יהודי לגוי (אפשר גם לעשות אתו הסכם, אבל רצוי שלא לתמיד) שהחלב שנחלב בשבת, יהיה שייך לו ובמוצאי שבת נותנים לגוי סכום כסף וקונים ממנו החלב. והמשגיח שעומד שם יהיה יוצא ונכנס, וממילא זה לא יהיה חלב עכו"ם.

אני מקווה שכת"ר שליט"א יסכים לתקנה זו ויעניק את חתימתו החשובה על כך, וזו יכולה להיות תקנה גדולה שתציל מאיסורי שבת רח"ל. ונוכל לפרסם את זה בכל תפוצות ישראל.