סימון הכשרות לפסח במדבקות

מדבקת כשר לפסח איננה סימון מוסמך לכשרות לפסח, מכיוון שהיא יכולה להיות מודבקת גם לאחר שהמוצר יצא משערי המפעל המייצר וללא כל פיקוח כשרות. (הבעיה קיימת גם במדבקות המציינות כשרות בשאר ימות השנה, והיא נפוצה במוצרי יבוא, שסימון הכשרות מופיע רק על גבי המדבקות המודבקות ע"י המשווק והמפיץ ולא בעת הייצור במפעל המייצר). לכן, אין לסמוך על מדבקה כזו. לעומת זאת, אין פסול בכיתוב כשרות לפסח על גבי מדבקות מקוריות – כיתוב מודפס או בהזרקת דיו ולא בחותמת – שניכר עליהן שהן הודבקו במפעל עצמו, כמו המדבקה המקורית של פרטי המוצר, או מדבקת שקילה או מדבקה עם קוד מוצר וכדומה.

כמו-כן, אין פסול במדבקה עליה כתובים כל פרטי המוצר, היצרן ונותן הכשרות, שהרי לא ניתן להדביקה על מוצר אחר. במקרי ספק, כדאי לוודא עם נותן הכשרות, עם המשגיח או באמצעות תעודת כשרות, שאכן המדבקה הודבקה ע"י המפעל המייצר תחת השגחה ופיקוח.

הרב זאב וייטמן, רב תנובה

image_printהדפסת מאמר