1

ניתוחי פרות

ניקוב הכרס בניתוחי חרום

 

שאלה:
הגאון רבי גדעון בן משה דיבר בכנס הכשרות על כך שבכל ניתוח פרה יש משגיח מטעם תנובה. האם יש אפשרות של צילום אחרי הניתוח לוודא שלא נפגעו איברים פנימיים, ואם כן, לכאורה אין צורך בהשגחה, במיוחד שהרופאים מקפידים אף הם שלא לפגוע באיבר פנימי במהלך הטיפול, ומן הסתם יש תיעוד על כל מהלך הניתוח שגם באמצעותו ניתן לבדוק אם הפרה לא הוטרפה במהלך הניתוח. לכאורה, אופן זה עדיף על פני משגיח שלא יכול לדעת אם נפגע איבר פנימי, וגם המשגיח סומך למעשה על הרופא אז לכאורה אפשר להסתפק בעדות הרופא?

תשובה:
אין אפשרות טכנית לעשות צילומים לפרות אחרי הניתוחים (הכוונה כמובן לצילומי רנטגן) וגם אם הייתה אפשרות כזו הצילומים הללו לא היו מצליחים לגלות אם נעשה נקב אלא רק אם הושארה במעי הבהמה מחט שזה דבר שלא קורה (אני מסופק אם צילומי CT או צילומי MRI היו מצליחים לגלות זאת, כך שזה לא מעשי). זה גם לא נכון שהמשגיח סומך על הרופא אלא הוא משגיח ומוודא שלא ניקבו איברים פנימיים (הוא רואה איך מוכנסת המחט במקרה שהיא מוכנסת לחלל הבטן והוא רואה את התפירה שנעשית לעיניו מחוץ לחלל הבטן של הפרה). כמו"כ, במקרה של הטרפת הבהמה הרי שמשגיחים מיומנים, מנוסים ומקצועיים כמו במערכת הכשרות של תנובה, יוכלו לזהות זאת על פי סימנים חיצוניים גם מבלי לראות את פנים הפרה. כך שברור שיש יתרון גדול ומשמעותי לנוכחות משגיח בזמן הניתוח.

 

הרב זאב וייטמן, רב תנובה