ניתוחי פרות בחו"ל והשפעתם על הכשרות

שאלה:
הרב ויטמן הזכיר בדבריו, שבחו"ל אין נוהגים לנתח בהמות בצורה המותרת. לכאורה לפי זה אין היתר לחלב בחו"ל כי כל בהמה חייבת לעבור ניתוח וא"כ אין כאן חזקה שרוב בהמות כשרות?

 

תשובה:
לא כל בהמה חייבת לעבור ניתוח. מיעוט קטן מאוד של פרות עוברות ניתוחים מטריפים. כאמור, לעיל, ביצורים של חלב ישראל למהדרין בחו"ל מאתרים את הפרות הללו ומוציאים אותם מהחליבה. לגבי החלב בהחלט ניתן לסמוך על הרוב שיש להם חזקת כשרות.

 

הרב זאב וייטמן, רב תנובה

 

שאלה:
בתנובה יש פיקוח משגיח על ניתוח הפרות, אבל אבקת חלב שמיובא מחו"ל אין פיקוח על הניתוחים רק על החליבה ומכניסים את זה למעדנים תנובה מהדרין. האם נכון הדבר?

 

תשובה:
מה שמכניסים למוצרי מהדרין זה רק אבקות חלב מהדרין ולא אבקת חלב בה סומכים על היתרים בנושא חלב נכרים בימינו או על ביטולים של ניתוחי פרות.

 

הרב זאב וייטמן, רב תנובה

image_printהדפסת מאמר