מוצרי מהדרין היורדים בפסח לכשרות רגילה

שאלה:

האם הסיבה שחלק ממוצרי המהדרין של תנובה יורדים בפסח לרמת כשרות רגילה נובעת מבעיית קטניות והנוהגים לאכול קטניות יכולים לאוכלם ללא כל חשש?

תשובה:

לאו דווקא. כאשר מוצר מכיל קטניות נרשם עליו בפרוש "כשר לפסח – קטניות". יש סיבות נוספות שבגללן חלק מהחומרים הכשרים לפסח אינם מאושרים כמהדרין. לעתים הן אמנם נוגעות לחומרות בעניין קטניות כמו למשל קטניות שנשתנתה צורתם בתהליכי תסיסה, או קטניות שנתערבו, או גידולים שיש מחמירים לומר שהם קטניות ולא הכל מסכימים לכך ועוד. אך לעתים הסיבות לאי אישור חומרי גלם מסויימים למהדרין לא נוגעות לסוגיית קטניות, כמו למשל, חומרים המגיעים עם כשרות לפסח הניתנת ע"פ כללים שאינם מתאימים לכל החומרות וההקפדות הנהוגים בתנובה בנהלי הכשרות של בד״צ ועדת מהדרין לפסח. לפעמים אלו כללים הנוגעים להכשרת כלים במפעל, לעתים, הם נוגעים לאופן אישור חומרי גלם לשימוש בפסח, לעיתים הם נוגעים לכללי השגחה על הייצור עצמו ועוד. כמו"כ, יש חומרים בהם הכשרות לפסח מתחשבת בדיני ביטולים, ספקות, חזקות וכדומה, ואע"פ שאין לפקפק בכך שחומרים אלו כשרים לפסח מבחינה הלכתית, אך אנו נמנעים מלאשרם לשימוש עבור ייצור מוצרי מהדרין לפסח.

 

הרב זאב וייטמן, רב תנובה

image_printהדפסת מאמר