מוצרי חלב בפסח

הרב זאב וייטמן

 

 

א. כשרות החלב הגולמי

ב. מזון הפרות בפסח

ג. האם יש לקנות את מוצרי החלב לפני פסח?

ד. סימון הכשרות לפסח ומשמעות ההבדל בין מהדרין לכשרות רגילה

ה. סימון מוצרים המכילים קיטניות

ו. אופן כיתוב הכשרות לפסח והשימוש במדבקות

ז. מצה עם מוצרי חלב למקפידים על שרויה

 

 

א. כשרות החלב הגולמי

תנובה מפקחת על כל הרפתות מהן היא קולטת חלב בתקופת ייצור מוצרי החלב הכשרים לפסח. פיקוח זה כולל דרישה לסינון עדין של החלב מיד לאחר החליבה, כדי להבטיח שלחלב לא יגיע כל חשש חמץ, שעלול להימצא על הפרה או במכון החליבה.

הפיקוח בתקופת הייצור לפסח כולל בדיקות ניקיון החלב על מנת לוודא שהמסנן עושה את עבודתו כמצופה. המשגיחים מגיעים לרפתות, מוציאים חלב ממיכל החלב לדלי ומסננים אותו דרך פילטר עדין על מנת לוודא שהחלב אכן נקי.

 

ב. מזון הפרות בפסח

דרישה נוספת היא להחליף לקראת חג הפסח את מזון הפרות למזון שאיננו מכיל דגנים העלולים להגיע לידי חימוץ, כדי שהחלב הנחלב בפסח לא יהיה מפרות האוכלות תערובת חמץ בפסח, וכדי למנוע כל חשש של תערובת משהו חמץ העלול להגיע לחלב מגוף הפרה או ממכון החליבה.

ההימנעות מהזנת הפרות בתקופת הפסח בדגנים העלולים לבוא לידי חימוץ מחייבת עבודת הכנה אינטנסיבית במכוני התערובת ובמרכזי המזון המספקים את המזון לרפתות, וכן מחייבת השגחה על מאות דונמים של שדות חיטה, על מנת לוודא שקציר החיטה עבור תחמיץ או עבור שחת דגן המיועדים לשימוש בפסח ייעשה בשלב בו אין עדיין היווצרות גרעין, וממילא אין גם חשש חימוץ בדגן זה.

 

ג. האם יש לקנות את מוצרי החלב לפני פסח?

לאור מצב זה נראה, שאפשר כיום לקנות תוצרת חלב גם בפסח עצמו וגם תוצרת כזו שיוצרה במחלבות במהלך הפסח. עם זאת, יש המהדרין לקנות את כל התוצרת לפני הפסח, אלא שגם המהדרין יכולים לקנות בפסח עצמו תוצרת המסומנת בסימון ערב פסח או ער"פ או ע"פ, מכיוון שתוצרת זו הינה תוצרת מהדרין שיוצרה קודם הפסח. סביר להניח שבמהלך כל ימי חול המועד ניתן יהיה למצוא על המדפים תוצרת חלב מהדרין עליה כתוב "כשר לפסח ער"פ", ומכיוון שמשמעות הדבר היא שהתוצרת יוצרה לפני הפסח, הרי שגם המחמירים לקנות את תוצרת החלב לפני הפסח יכולים לקנות תוצרת כזו בפסח.

מוצרי מהדרין המיוצרים במהלך חול המועד מחלב שנחלב בפסח אינם מסומנים במילים "ערב פסח" ועל מוצרים אלו יהיה כתוב "כשר לפסח" בלבד או "כשר לפסח בכשרות רגילה". יש לציין, שתוצרת כשרה לפסח בכשרות רגילה בלבד איננה מסומנת בסימון ער"פ גם אם היא יוצרה לפני הפסח.

 

ד. סימון הכשרות לפסח ומשמעות ההבדל בין מהדרין לכשרות רגילה

מכיוון שבפסח נהוג להחמיר בכל החומרות האפשריות, הרי שגם החקירות, הדרישות והבדיקות של חומרי הגלם הכשרים לפסח נעשות בדקדקנות רבה ביותר. לכן, רק חלק מהמוצרים הכשרים למהדרין לכל ימות השנה כשרים גם לפסח ברמת מהדרין. מוצרים אלו שעליהם מופיעה חותמת המהדרין של כל ימות השנה יסומנו בסימון "כשר לפסח ערב פסח" – דבר המעיד על כך שהם כשרים למהדרין ללא כל חשש.

במקרים בהם מוצרים הכשרים למהדרין בכל ימות השנה יורדים לרמת כשרות רגילה לפסח עקב שימוש בחומרי גלם כשרים לפסח, אך שלא עברו את כל הבדיקות הנחוצות על מנת לאשרם לרמת מהדרין לפסח, הסימון יהיה "כשר לפסח בכשרות רגילה". כיתוב זה מעיד שהמוצר הינו כשר למהדרין לכל ימות השנה מלבד ימות הפסח, שהמוצר יורד לרמת כשרות רגילה.

הסיבה שחומר גלם מסוים לא אושר למהדרין איננה נובעת בהכרח מבעיית קיטניות אלא מסיבות רבות אחרות – דרישות השגחה צמודה שלא נתבצעו בכל חומרי הגלם ומרכיביהם, דרישות הכשרה מחמירות שלא נתבצעו, שאלות של שימוש בחומרי גלם שיש בהם חששות לפסח לצורך מצעי גידול לחומרים המופקים בתהליך תסיסה ועוד.

 

ה. סימון מוצרים המכילים קיטניות

בכל מקרה, בו לצורך ייצור מוצר מסויים, נעשה שימוש בחומר גלם המכיל קיטניות או תערובת קיטניות הדבר יצויין בפרוש על המוצר "כשר לפסח – קיטניות", וכל מוצר שכתוב עליו כשרות לפסח ללא כל התייחסות לקיטניות הינו כשר לפסח לכלל הציבור, כולל, אלו המקפידים על קיטניות.

בדרך כלל, מוצר המכיל קיטניות לא יוגדר כמהדרין. במקרים בהם ברור לנו שכל רכיבי המוצר הינם מהדרין ללא חשש והמוצר מכיל קיטניות (למשל, חלק ממשקאות הסויה) המוצר שעליו מופיע סימון המהדרין של כל ימות השנה יסומן בהזרקת דיו בסימון "כשר לפסח – קיטניות" ללא כל הסתייגות נוספת, ומשמעות הדבר שלאוכלי קיטניות המוצר הינו מהדרין. לעומת זאת, אם מלבד ענין הקיטניות יש רכיבים שאינם מהדרין לפסח המוצר יסומן בסימון "כשר לפסח רגיל – קיטניות".

מוצר המכיל שמן קנולה (חלק ממוצרי ויקול ומוצרים נוספים של חברת אוליביה) מוגדר על ידינו כקיטניות, למרות העובדה שיש פוסקים הסבורים ששמן קנולה מותר גם למקפידים על קיטניות בפסח.

 

ו. אופן כיתוב הכשרות לפסח והשימוש במדבקות

לגבי כיתוב כשר לפסח אין להסתמך על מדבקות "כשר לפסח" אלא רק על הזרקת דיו המודפסת במפעל בשעת הייצור, או כיתוב על אריזה מקורית או על מדבקה שברור שהודבקה במפעל המייצר עצמו (מדבקת שקילה מדבקת בר-קוד, או מדבקה המציינת את המפעל המייצר את שם המוצר ואת הרבנות המכשירה). אין גם פסול במדבקת כשרות לפסח הבאה להדגיש כיתוב לא ברור דיו בהזרקת דיו מקורית, מכיוון שבמקרה כזה לא סומכים על המדבקה אלא על הזרקת הדיו והמדבקה נועדה רק לתשומת לב והדגשה נוספת.

 

ז. מצה עם מוצרי חלב למקפידים על שרויה

המקפידים על שרויה בפסח – האם מותר להם למרוח מוצרי חלב על מצה או לטבול מצה בחלב? חלב נחשב כמי פירות שאינם מחמיצים, ושממהרים להחמיץ אם הם מעורבים במים. חלב תנובה אינו נמהל במים, ולכן אין חשש מלשרות מצה בחלב גם למחמירים בשרויה. אך כמו שלגבי יין נפסק בשו"ע או"ח סימן תס"ב שאי אפשר ליין בלי טיפת מים הנופלת בשעת הבציר, כך אי אפשר להבטיח שבחלב לא נכנסו מעט מים, שהרי כל מיכלי איחסון החלב ברפתות ובמחלבות וכל הצנרת עוברים שטיפות בין ייצור לייצור. אשר על כן, לגבי לישת קמח בחלב, הדבר תלוי במחלוקת האחרונים לגבי ביטול מעט מים במי פירות מרובים, ולהלכה, נראה להחמיר. אך לגבי חומרת שרויה הדבר תלוי האם מנהג ההחמרה בשרויה כולל גם מי פירות שנתערבבו בתוכם מעט מים.

אף שהחלב ביסודו הינו מי פירות, ואף שלא מערבים מים בחלב ובמוצריו, יש מקרים בהם בתהליך הייצור כן נעשה שימוש במים:

במקרים בהם החלב יובש לאבקה ולאחר מכן האבקה שוחזרה שנית לחלב ע"י הוספת מים לאבקה והפיכתה מחדש לחלב, הרי שהחלב המשוחזר שוב לא ייחשב מבחינה הלכתית למי פירות, אלא למים המעורבים באבקת חלב. אשר על כן, מוצרים בהם מופיע ברכיבים אבקת חלב, חלבוני חלב, רכיבי חלב וכד' קיים סיכוי סביר שהם מכילים גם מים שאיתם שיחזרו את האבקות הללו.

חלק מהמוצרים מחוממים בעזרת תוספת קיטור ישיר ההופך למים המעורבים במוצר. במוצרים אלו כן מעורבבים מעט מים. אמנם בסוף תהליך החימום המים המוספים מוצאים מהמוצר, אך אי אפשר להבטיח כי המים שהוצאו הם המים שהוספו או המים הטבעיים שבחלב עצמו, שנחשבים למי פירות מבחינה הלכתית.

ביצור חמאה יש לעיתים תהליכים בהם מוסיפים אחוז קטן של מים על מנת להגיע לתקן המדויק של אחוז השומן במוצר הסופי, בהתאם לרמת השומן שנתקבלה בחובצה.