1

מאות בכינוס הכשרות השנתי של ועדת מהדרין תנובה

כארבע מאות רבנים ובהם רבים העוסקים בכשרות השתתפו בכינוס השנתי השני של ועדת מהדרין תנובה, שהוקדש להיבטי כשרות בתעשיית החלב. הכינוס התקיים ב-ג' ניסן, בירושלים, בהשתתפות יושבי הראש וחברי ועדת מהדרין ומרצים אורחים, מומחים בתחום הכשרות.

זו השנה השנייה שוועדת מהדרין תנובה מקיימת כינוס תורני בו נדונים נושאים מהותיים, הלכה למעשה, הקשורים לתעשיית החלב. הרב זאב וייטמן. רב תנובה, ציין כי הכינוס השנתי של תנובה, שהפך כבר למסורת, הינו הבמה המרכזית לברור נושאים הלכתיים העומדים על הפרק בתעשיית החלב. הנושאים ההלכתיים הנדונים בכינוס זוכים לתהודה גדולה בקרב כל העוסקים בכשרות, בארץ ובעולם.

בתחילת הכינוס הועלה זכרם של מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל והגר"י בלוי מועדת הכשרות של בד"צ העדה החרדית – שני גדולי תורה שהתוו את הדרך למערכת הכשרות בתעשיית החלב בכלל ובתנובה בפרט. כן הועלה זכרו של הרב יחזקאל דאום זצ"ל, הרב הראשון של תנובה, אשר הניח את היסודות לייצור המהדרין.

הגר"מ גרוס, יו"ר ועדת מהדרין אמר, כי הנושאים שהועלו בכינוס ועבודתה המסורה של מערכת הכשרות למהדרין בתנובה, הינם ביטוי לסייעתא דשמיא הרבה המתבטאת בכל פרט ופרט. מקורה של הסייעתא דשמיא הוא בבקשת האמת וההקפדה על הכשרות ללא שום וויתור.

הרב יצחק יוסף, ראש ישיבת חזון עובדיה, דיבר על מהות איסור השימוש בחלב עכו"ם ואבקת חלב, שמקורם בחלב עכו"ם. בימינו כאשר אין כל בעיה בהשגת חלב ישראל אין כל היתר לחלב שאיננו חלב ישראל. הגרי"מ שטרן, יו"ר ועדת מהדרין והרב דוב לנדאו חבר ועדת מהדרין הקדישו דבריהם לאפשרות מריחת חמאה על מצה שמורה גם לאלה המקפידים על שרויה. שני הרבנים הדגישו, שחמאת תנובה אינה מכילה מים ולכן אפשר למרוח חמאה של תנובה למהדרין על מצה שמורה. הרב זאב וייטמן, רבה של תנובה, הירצה על השלכות הלכתיות של מבצע "עמוד הענן" ברפתות באזור רצועת עזה.

בכינוס נשאו הרצאות חברי ועדת מהדרין הרבנים הגאונים הרב עמרם אדרעי, הרב אברהם סגל הורוויץ, הרב חיים שמרלר ראש ישיבת אורייתא, הרב ישי סמואל רב הישוב יהונתן, הרב יוסף מרדכי זילבר מומחה לחומרי גלם ויועץ ועדת מהדרין והרב אברהם שלזינגר מרכז ועדת מהדרין. ד״ר בני שריר, הרופא הראשי של האגודה לשירותים וטרינריים, התמקד בהרצאתו בטיפולים וטרינריים מצויים והשלכותיהם ההלכתית. ד"ר שריר אמר, כי קיים שיתוף פעולה מלא בטיפולים המבוצעים ע"י הווטרינרים ומשגיחי הכשרות שהוכשרו במיוחד לפקח על הניתוחים מן ההיבט הכשרותי. "כל טיפול חודרני בפרה מבוצע בנוכחות משגיח כשרות מתמחה ומדובר בקרוב ל-800 ניתוחים בממוצע לשנה". הרב יוסי שטיינברגר, ממערכת הכשרות בתנובה, הינחה את הכינוס. בפני באי הכינוס הוקרן סרט המשקף את היקף פעילותה של ועדת מהדרין.