1

כשרות חלב כבשים ועזים

שאלה:
לגבי חלב צאן: כבשים ועזים – כיצד משגיחים על דירים בבעלות לא יהודים?

 

תשובה:
השגחה על דירים בבעלות לא יהודים הינה השגחה בכל חליבה וחליבה. לחלק מהחליבות מגיע המשגיח באופן פיזי, וברובם המשגיח רואה את כל החליבה באמצעות מצלמות המוצבות בדירים ומשדרות למרכז תנובה את כל מהלך החליבה. יש לציין שהשגחה הנעזרת במצלמות הינה השגחה מהודרת יותר מאשר השגחה של משגיח המבקר במקום, כי אפשרויות השליטה על כל הנעשה בדיר והסיכוי שלא להחמיץ אירועים משמעותיים מבחינת כשרות – גבוהה עשרת מונים אם ההשגחה נעשית בסיוע מצלמות. כפי שמקובל כיום, בכל מקום רגיש, שבו נחוצה שמירה טובה שהדבר נעשה בסיוע מצלמות, הוכח ששמירה כזו עדיפה עשרת מונים על פני שמירה אנושית מבלי להזדקק למצלמות.

הרב זאב וייטמן, רב תנובה

 

שאלה:
האם יש השגחה על ניתוחים גם בכבשים ועזים?
ת: עקרונית, כן, מעשית אין כמעט ניתוחים בכבשים ועזים מלבד מעט מאוד ניתוחים קיסריים, שלא אמורים לסכן את כשרות הכבשה או העז גם אם הם נעשו בלי נוכחות משגיח.

הרב זאב וייטמן, רב תנובה