כשרויות ומוצרים

מהם סוגי הכשרויות?

מוצרי תנובה מיוצרים בשתי רמות כשרות – כשרות רגילה וכשרות מהדרין.
הסיבה לחלוקה זו נובעת מהעובדה שיש חלב וחומרי גלם אחרים, שיש מחלוקת לגבי כשרותם. חלק מהפוסקים המקובלים מכשירים אותם וחלק אחר פוסלים. אשר על כן, לומר, שחומרי הגלם הללו אינם כשרים – אי אפשר, שהרי רבים וטובים מתירים אותם בשופי

תאריך עדכון אחרון

קטגוריה

מוצר

קוד

סוג אריזה

נפח

כשרות לימות השנה

חלב

42015

שקית

1 ליטר

העדה החרדית