חליבה בשבת

 

שאלה:
בענין חליבה בשבת ע"י יהודי:
1 .האם מקפידים לחלוב רק בצער בעלי חיים כלומר רק חליבה אחת ביום.
2 .האם מקפידים לחלוב ע"י אינו יהודי כאשר ישנה אפשרות.
3 .מי אחראי לתקן את התקלות המצויות במכון החליבה כמו נפילת חשמל, ניתוק צינורות.

 

 

 

 

תשובה:
1 .אם יחלבו פעם אחת ביום יהיה בכך צער בעלי חיים גדול מכיוון שהפרות הורגלו להיחלב שלוש פעמים ביום, לכן מותר לחלוב אותם כהרגלם ובתנאי כמובן שהחליבה נעשית באופן המותר בשבת.

2 .הדרך המותרת היחידה לחליבה בשבת משום צער בעלי חיים היא ע"י לא יהודי, ולכן חלב שנחלב בשבת יכול להיות מהדרין רק אם נחלב ע"י גוי. דרך אפשרית נוספת הינה חליבה ע"י מכוני חליבה מיוחדים שנעשו בהם סידורי שבת המאפשרים גם ליהודים לחלוב בשבת, והכוונה איננה רק לשעון שבת המפעיל את המכונים הללו אלא גם למערכת מיוחדת הגורמת לכך שבעת הרכבת גביעי החליבה על עטיני הפרה לא נעשית חליבה אסורה אלא החליבה מתחילה מאוחר יותר באמצעות פעולת גרמא.

3 .תנאי ברור ומוחלט לקבלת חלב שנחלב בשבת כחלב מהדרין הינו שמלבד החליבה שחייבת להיעשות ע"י לא יהודי גם תיקון תקלות אם קורות בשבת חייב להיות ע"י לא יהודי. תיקון תקלות ע"י יהודים בשבת פוסל את החלב מלהיות מהדרין.

הרב דוב לנדאו, חבר בד"צ ועדת מהדרין

image_printהדפסת מאמר