1

חליבה בשבת

הרב זאב וייטמן
רב תנובה

 

האם יכולים בקצרה לסכם איך חולבים בשבת וחג? האם משתמשים ברובוטים?

יש רפתות שחולבות כמו בימות החול תוך כדי חילול שבת והחלב שלהם לא משמש לייצור מוצרי מהדרין . יש רפתות שחולבות כהלכה אך אין אפשרות להשגיח על כך בשבת וגם החלב שלהם מופנה לכשרות רגילה. חלב שבת שמופנה לכשרות מהדרין הוא רק חלב שנחלב בשבת בהתאם להלכה ושהיה על כך פיקוח והשגחה. הדרך המובחרת מבחינתנו היא חליבה ע"י גוי אך יש גם מקומות שחולבים בגרמא, כלומר, שיש מערכת שמאפשרת ליהודי להפעיל את החליבה בגרמא ובאופן שהותר ע"י גדולי הפוסקים. היו שערערו על מערכת זו בגלל שהטיפות הראשונות לדעתם נחלבות בידיים מכיוון שהם יוצאות עם הרכבת הגביעים לעטיני הפרה עוד קודם להפעלת החליבה בגרמא. כדי לפתור חשש זה הוספנו מערכת שגורמת לכך שהחלב הראשון הולך בכל מקרה ומכל פרה לאיבוד. באופן כזה החלב מתקבל ע"י כל כשרויות המהדרין של תנובה – בד״צ ועדת מהדרין ובד"צ העדה החרדית.

יש מספר רפתות רובוטיות שבהן החליבה נעשית ללא התערבות אנושית וזו כמובן הדרך המובחרת ביותר מבחינת כשרות החלב, ובתנאי שלא מפעילים ולא מתקנים שום דבר ע"י יהודי בשבת. גם מרפתות כאלו מקבלים לכשרות מהדרין רק אם אנו מבצעים השגחה (ברוב המקרים באמצעות מצלמות) על מנת לוודא שאכן לא נעשתה ברובוטים שום פעולת תחזוקה בשבת ע"י יהודי.

 

 

אם החליבה בשבת נעשית ע"י נכרים מה עושים כדי שלא תהיה בעיה של חלב עכו"ם? האם יש גם יהודים שם?

לעתים יש בצוות גם יהודים המבצעים פעולות המותרות בשבת כמו הבאת הפרות או חיטוי העטינים לפני תחילת החליבה, אבל יש מקרים בהם אין יהודים, וגם אם יש – לא תמיד הדבר פותר את הבעיה מכיוון שאנו דורשים פיקוח של יהודי שומר תורה ומצוות. אבל מכיוון שאנו לא מקבלים חלב בשבת – גם אם הוא נחלב כדין – ללא פיקוח והשגחה – או באמצעות משגיח נכנס ויוצא או באמצעות השגחה במוצאי שבת בהקלטות של כל החליבות – הרי שהשגחה זו פותרת גם את הפיקוח הנדרש לגבי חלב ישראל, וזאת, גם במקרה שצוות החליבה כולו מורכב מלא יהודים.