חלב נכרים

1 .האם מוצרי תנובה נקיים מחשש חלב נכרים?
בתנובה יש שימוש בחומרי גלם אבקתיים על בסיס חלב נכרי רק במוצרים בכשרות רגילה ועל סמך הפוסקים הסבורים שהחלב המפוקח בימינו איננו נחשב לחלב נכרי גם אם ישראל לא היה נוכח בחליבה.

לגבי החלב הגולמי שמגיע מהרפתות והדירים בארץ ומשמש את הבסיס לייצור כל מוצרי החלב הוא כולו חלב ישראל – הן בכשרות הרגילה והן בכשרויות המהדרין. והדבר נכון גם לגבי אבקת חלב שכולה חלב ישראל

הרב אלון טננבאום, מפקח בכיר בצוות הכשרות של תנובה

 

2 .כיצד מתבצעת ההשגחה מבחינת חלב ישראל על רפתות בהם יש חולבים לא יהודים?

במשקים בהם בעלי המשק או החולבים הינם שומרי שבת, הם משמשים כיהודי יוצא ונכנס ואין צורך בהשגחה נוספת על חלב נכרי.

דירי הצאן בבעלות גויים, מחוברים למערכת המצלמות המשוכללת ללא שיש להם גישה למערכת, בכל יום צופים בכל החליבות ובין החליבות, כך שהמקום מושגח ונבדק לכל אורך היממה, ובנוסף משגיח מבקר שם כמה פעמים בחודש. בדרך זו, ע"פ פסיקתם של מרנן גדולי ישראל מרן הרב אלישיב זצוק"ל ומרן הרב וואזנר זצוק"ל, אין בזה חשש חלב נוכרי, והחלב משווק בכשרות בד״צ ועדת מהדרין (כמובן, רק כאשר, שאר חומרי הגלם במוצרים הינם גם מהדרין).

במשק של יהודי שאינו שומר מצוות, אולם אין גוי שחולב שם פסקו חברי בד״צ ועדת מהדרין לאורם של מרנן גדולי ישראל, שהחלב של מחלל שבת בפרהסיא אינו נכלל בגזרת חלב נוכרי ואין צורך שישראל יעמוד על גבי החולב בעת החליבה. לעומת זאת, הבד"ץ נוהג כמו שהוא נוהג במקרה שגוי חולב, דהיינו, משגיח נכנס ויוצא בחליבה.

במשקים של יהודים בהם אין שומר שבת ויש חולבים גויים, יש השגחה בחליבה ובבד"צ ועדת מהדרין קיבלו את פסק גדולי הדור שמכיוון שמדובר ברפת בבעלות יהודית ועם נוכחות יהודית, אלא שהיהודי אינו שומר מצוות, משגיח הכשרות צריך להגיע מפעם לפעם בימים שונים ובחליבות שונות, ולעיתים אפילו פעמיים או שלוש באותה חליבה, כך שלחולבים הגויים אין דרך לדעת מתי המשגיח מגיע, ובזה זה נחשב יהודי יוצא ונכנס ומירתת

הרב אלון טננבאום, מפקח בכיר בצוות הכשרות של תנובה 

image_printהדפסת מאמר