השגחה באמצעות מצלמות

שאלה:
רב תנובה הרב וייטמן מסר, שדעת הגרי"ש זצ"ל שאם בעל הרפת הוא מחלל שבת, צריך השגחה נוספת. חבר ועדת מהדרין הרב דוב לנדאו אמר, שהגרי"ש אלישיב זצ"ל סבר שלא גזרו על חלב של מומר. איך זה מתיישב?

תשובה:
יש להבחין בין שני מקרים שונים – בין מקרה שבעל הבית הינו יהודי מחלל שבת ולא שומר כשרות והוא או יהודי אחר שאינו שומר מצוות חולבים ועל כך אמרתי, שעל פי פסק הגרי"ש אלישיב זצ"ל (וכמוהו גם הגר"מ פיינשטיין זצ"ל) לא גזרו על חלב מומר שיהיה כגוי לעניין שנחשיב את החלב שנחלב על ידו כחלב נכרים. לעומת זאת, הרב וייטמן דיבר על פועל גוי שחולב את פרותיו של יהודי מומר ובמקרה זה פסק הגרי"ש אלישיב זצ"ל שיש צורך בהשגחה בעת החליבה כדי להגדיר חלב זה כחלב ישראל למהדרין, בניגוד למקרה שבו בעלי הפרות הינם יהודים שומרי מצוות שאז אין צורך בהשגחה בעת החליבה גם כאשר החולב הינו גוי משום שקיים מירתת. ויעויין בחוברת הליכות שדה 112 עמ' 11  ובנתיב החלב, קובץ א במאמרו של הגר"י אפרתי שליט"א.

שאלה:
ע"פ הרמ"א צריך שיראה תחילת החליבה ושיראו לפני תחילת החליבה שהכלי ריק ובועדת מהדרין שסומכים בזה על המצלמות האם שייך במציאות לראות כל בהמה את תחילת החליבה ובפרט לראות במציאות שהכלי של החליבה ריק?

תשובה:
ראשית צריך להבהיר שבאמצעות מצלמות ניתן להשגיח ברמה הרבה הרבה יותר גבוהה מאשר ע"י משגיחים שאינם נעזרים במצלמות. המצלמות מכסות את אזור מיכל החלב ואת אזור החליבה ואת אזור כניסת הבהמות לחליבה 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע – כך שההשגחה היא מוחלטת ומושלמת הרבה מעבר להשגחה של משגיח, או אפילו כמה משגיחים שלא יכולים לכסות אפילו עשירית ממה שהמצלמות מצליחות לכסות ולהשגיח.

ולכן, דווקא באמצעות מצלמות ניתן להשגיח על כל תחילת חליבה של כל בהמה ובהמה ורק באמצעות מצלמות ניתן להבטיח שמיכל החלב מושגח באופן תמידי מבלי יכולת להכניס לו חלב זר וממילא החלב הינו חלב ישראל למהדרין.

הרב דוב לנדאו, חבר בד"צ ועדת מהדרין

 

 

 

שאלה:
האם נכונה השמועה ש-%50 או קרוב לכך מהמצלמות בכל המקומות הנצרכים אינן פועלות או מקולקלות?

 

תשובה:
אם השמועה מתייחסת למצב בתנובה אז היא ממש לא נכונה. בתנובה אם יש מצלמות שהתקלקלו וזה קורה לעתים רחוקות מאוד לא מאשרים את החלב ממקומות אלו למהדרין.

 

הרב זאב וייטמן, רב תנובה

image_printהדפסת מאמר