הזנת פרות ללא חשש חמץ

שאלה:

האם יתכן שיש שחת דגן כשר לפסח או תחמיץ חיטה כשר לפסח – הייתכן שיהיה מזון פרות מחיטה שאינה חמץ?

תשובה:

גרעיני החיטה וקליפתם רק הם אלו שמחמיצים. לעומת זאת, הגבעול או השיבולת, לפני שלב היווצרות הגרעין, אינם מחמיצים. לכן, אם מקפידים לקצור את החיטה לפני שלב היווצרות הגרעינים בתוך השיבולת – ניתן להכין מירק החיטה תחמיץ או שחת דגן למאכל בהמה בלי כל חשש שהם עלולים להחמיץ. תחמיץ חיטה עובר תהליך תסיסה בלי מים ולכן גם אם היו בו גרעיני חיטה הם לא היו מחמיצים מכיוון שאין כאן תהליך תסיסה עם מים. לאחר תהליך תסיסה כזה שאיננו נחשב לחמץ – גם אם התחמיץ יבוא במגע עם מים הוא לא יוכל יותר להחמיץ. מערכת ההשגחה של תנובה מפעילה מערך השגחה ופיקוח על אלפי דונם של חיטה כדי לוודא שהם נקצרים בשלב מוקדם שלפני היווצרות הגרעין ורק שדות כאלו שאושרו לקציר ע"י מפקחי תנובה ורק קציר שנעשה תחת השגחה ופיקוח יוכל לקבל אישור כשרות לפסח.

הרב אריק שאול, מנהל פיקוח רפתות, משרד הרב

image_printהדפסת מאמר