האם למחמירים באכילת דגים עם גבינה יש בעיה לאכול מוצרי חלב עם ג'לטין דגים

בנושא כשרות ג'לטין דגים במוצרי חלב לנמנעים מאכילת דגים עם חלב יעויין במאמרו של הרב יוסף מרדכי זילבר' בנתיב החלב קובץ ה עמוד 43 ובמכתבו של הרב אברהם יוסף שם עמוד 46 .בכינוס שהיה בשנת תשע"ו התייחסו לשאלה זו גם הרב דוב לנדאו והרב עמרם אדרעי. הרב דוב לנדאו אמר: "המקור לאיסור אכילת חלב ודגים אינו ברור. איסור זה מוזכר ברבינו בחיי ובפחד יצחק ובפתחי תשובה סימן מז שאסור לאכול דגים עם חלב. לא כולם הסכימו לכך. באשר לג'לטין היה דיון בבד״צ ועדת מהדרין. ג'לטין עובר עיבוד ורובם הסכימו, שאין לזה דין של בשר ממש ולכן גם ג'לטין של דגים אין לזה דין של דגים ממש. בועדה היה דיון הלכתי והוכרע לאחר ששאלו את הרב אלישיב זצ"ל והוא התיר את זה לכתחילה להכניס את הג'לטין לתוך מוצרי חלב. גם הראשל"צ הרב עובדיה יוסף זצ"ל התיר את זה.

לעומתו אמר הרב עמרם אדרעי שאף הוא חבר בד״צ ועדת מהדרין: "בקשר לג'לטין יש מחלוקות בין הראשונים האם מותר או אסור. לגבי הג'לטין מהדגים לאוכלו עם חלב – הרב מרדכי אליהו זצ"ל החמיר מאוד בזה, ויש מי שהקל. הספרדים מחמירים לפי פסקו של הרב מרדכי אליהו".

image_printהדפסת מאמר