האם ידוע מקורם הראשוני של חיידקי הביו ובמה מקפידים לעניין כשרות – האם רק על המצע האחרון או גם לפני כן?

המקור הראשוני הוא במקרים רבים בחלב או ביוגורט. כאשר מייצרים מחמצות מהדרין חלב ישראל כל המרכיבים הם מהדרין. גם כאשר מייצרים מחמצות חלב ישראל ממחמצת שמכיל חלב עכו"ם ולצורך זה עושים ג' העברות, והמחמצת שלב א' ב' וג' אינם כשרים למהדרין עדיין, מכל מקום כל הרכיבים הם ברמת כשרות מהדרין ואם מוצר הסופי יהיה כשל"פ כל הרכיבים לכל משך התהליך הם כשל"פ. מכיוון שנעשו כבר ייצורים רבים של חלב ישראל הרי שמזה שנים רבות המחמצות חלב ישראל מיוצרות מתרבית אם ראשונית של חלב ישראל שיוצרה בייצורים קודמים

(הרב פנחס לייבוש פדווא שליט"א)