1

האם החומר שממנו מיוצרת הגבינה הצהובה מקורו בקיבה

לפי שיטת השו"ע שמחמיר מעיקר הדין בסירכות א"כ יש יותר אחוזים של טריפות וא"כ לכאורה
איך מותר החלב להולכים בשיטה זו.
בשאלה זו עסקו שני מאמרים מפורטים בנתיב החלב קובץ ד' שנכתבו ע"י הרה"ג הרב אשר וייס וע"י הרב ארי סט. כמו"כ מאמרו של הרב יצחק הלוי הלפרין. יעויין בכל המאמרים הללו שכולם הסכימו שאין כל מקום לחשש (הרב זאב וייטמן, רב תנובה).

האם יש פיקוח על כך שהמכונים שמכינים את אבקת החלב בחו"ל לא שומנו בשמן שאינו כשר?
בייצור אבקת חלב לא משמנים את המערכות בשמן והפיקוח צריך להיות על שני דברים עיקריים: האחד – כשרות החלב או רכיבי החלב אותם הופכים לאבקה, והשני – על הכשרת המערכות לפני הייצור הכשר (אם מדובר בחלב ישראל הרי שבכל מקרה נדרשת הכשרה מהחלב הרגיל שמייבשים בשאר ימות השנה, ואם מדובר בחלב סתם שאיננו חלב ישראל הרי שיש צורך בהכשרה רק אם במהלך השנה משמשות מערכות הייבוש לייבוש חומרים לא כשרים כמו חלב טמא, תערובת של חלב עם חומרים אסורים, מי גבינה לא כשרים וכו').

האם החומר שממנו מיוצרת הגבינה צהובה מקורו מהקיבה?
בעבר כל ייצור הגבינות הקשות (הקרויות גבינות צהובות) נעשה עם אנזים שמקורו בעור קיבת עגלים – רנט. כיום עברו בארץ לייצור גבינות קשות עם אנזים סינטטי המיוצר באמצעות תהליך תסיסה והוא כשר למהדרין ללא כל חשש. יש לדעת שבחו"ל משתמשים עד היום במדינות רבות באנזים המקורי שמופק מקיבות עגלים (הרב זאב וייטמן, רב תנובה).