דעת הגר"ש וואזנר זצ"ל בעניין חליבה בפיקוח מצלמות

הרב זאב וייטמן
רב תנובה

 

נספחים בעניין דעת הגר"ש הלוי וואזנר זצ״ל

 

א. אישור הגר״ש הלוי וואזנר זצ״ל לשימוש במצלמות כהשגחה על חלב נכרים

בס"ד
הריני לאשר, כי ועדת מהדרין תנובה הציעו לפני את שאלתם בעניין השימוש במצלמות להשגחה על דירים של ערבים, כהשגחה המועילה על פי דין לעניין השגחה על חלב שנחלב ע"י נכרים. ולאחר שעיינתי בדברים, ובאופן הפיקוח שנעשה בעזרת המצלמות (שמצלמים את תחילת כל החליבות מהלכן וביניהן באופן שהגוי בעל הדיר אינו יודע מתי מצלמים, ומקפידים לבדוק הצילומים מדי יום ביומו כולל מוצ"ש על מה שהיה בשבת, והצילום נעשה הן על החליבה והן על מיכל החלב), הסכמתי לזה בצירוף דין שמהני יוצא ונכנס, כי ניתן לסמוך על הראייה באמצעות המצלמות לעניין השגחה שייחשב כחלב ישראל למהדרין. רק התניתי שלא יסמכו רק על המצלמות, אלא שיבקרו גם מפעם לפעם בדירים הללו, וקבענו עשרים פעם יוצא ונכנס לכה"פ. וכן קיבלו לעשות לבקר כעשרים פעם בשנה, והשאר לסמוך על הראייה באמצעות המצלמות

עד כאן הדברים מודפסים ועל כך הוסיף וכתב בכתב ידו:

הסכמתי לזה בצירוף דין הש"ס ושו"ע יו"ד שמהני יוצא ונכנס וקבענו עשרים פעם יוצא ונכנס לכל הפחות.

ויהי רצון שאל יצא מכשול מתחת ידיכם

מצפה לישועה
שמואל הלוי וואזנר

 

ב. התכתבות עם הגר"ש הלוי וואזנר זצ"ל
לפני שלוש עשרה שנה, באדר שני תשס"ג, שלחנו את המכתב שלהלן לגר״ש וואזנר זצ"ל:

לכבוד
הגר"ש הלוי וואזנר שליט"א
שלום רב לכת"ר,

בהמשך להצעת השאלה שהצענו לפני כת"ר בעניין השגחה על בעלי כבשים לא יהודים, בעזרת מצלמות המאפשרות למשגיח הנמצא בביתו או במשרד לראות את הנעשה בדיר, ללא שהוא עצמו נמצא במקום – אי סגי להחשיבו כחלב ישראל לכתחילה הראוי אף למהדרין, והשיב לנו כת"ר באמצעות הגרי"מ שטרן שליט"א, שראוי שלא לסמוך רק על המצלמות אלא שגם ייכנס למקום משגיח אנושי מפעם לפעם.

בעקבות זאת, קבענו בוועדת המהדרין שבנוסף למצלמות המוצבות במקום ודרכן ניתן לראות בכל רגע ורגע את הנעשה בדיר והגוי החולב מירתת כל העת 24 שעות ביממה שמא מתבוננים בו, וגם בפועל מתבוננים באמצעות המצלמות מה נעשה במקום פעמים בכל יום תמיד או במישרין או ע"י הקלטה וצפייה מאוחר יותר, ותמיד בתחילת החליבה, וברוב הימים עוד בה שלישיה, מוסיפים לראות בפועל פעם נוספת גם בין החליבות, הרי שבנוסף לכל זאת, קבענו על פי הנחיית כת"ר שמשגיח ייכנס למקום מפעם לפעם ולפחות 20 פעם בשנה על מנת שלא לסמוך אך ורק על המירתת שבאמצעות המצלמות ועל ההתבוננות מרחוק באמצעותם.

ורצינו לאשר אצל כת"ר שאכן אנו נוהגים בהתאם לכוונתו כדי שלהחשיב החלב כחלב ישראל למהדרין לכל דבר ועניין.

בתודה ובברכה
ובברכת חג כשר ושמח
זאב וייטמן – רב תנובה

 

על כך השיב לנו הגר"ש וואזנר זצ"ל על גבי המכתב המודפס הנ"ל במילים אלו:

בע"ה
לכבוד ידידנו המפואר
הרב ר' זאב וייטמן לאי"ט
כדי לקצר בזמן, הריני מאשר הנהוג – שההשגחה אשר יעשה אותה האדם וחי בהם לא וכו' ויהי רצון שאל יצא מכשול מתחת ידינו תבטל גם כשמוסיפים הדור ע"י מצלמה
הריני בידידות ובברכת חג כשר ושמח
מצפה לישועת ה'

שמואל הלוי וואזנר

image_printהדפסת מאמר