1

גבינה מותכת המיוצרת מגבינה קשה וכעת היא רכה, האם יש להמתין 6 שעות בין אכילתה ואכילת בשר