גבינה מותכת המיוצרת מגבינה קשה וכעת היא רכה, האם יש להמתין 6 שעות בין אכילתה ואכילת בשר

אם גבינה מותכת המיוצרת מגבינה קשה וכעת היא רכה – האם יש להמתין שש שעות בין אכילתה ואכילת בשר והוא הדין לגבי פיצה?

לגבי הגבינה הצהובה עצמה יש מקום לדון אם היא נחשבת לגבינה קשה שיש להמתין אחריה 6 שעות (ראה מה שכתבתי על כך בקובץ בנתיב החלב ד'). יש לדעת כי גבינה צהובה רגילה המקובלת אצלנו היא גבינה חצי קשה ולא גבינה קשה. תהליך היצור שלה כולל הבחלה של שלשה שבועות בלבד כך שהיא לא נחשבת לגבינה קשה. בשוויץ, ובמדינות נוספות, מקובל להבחיל חלק מהגבינות חודשים ארוכים ולעתים זה מעל שישה חודשים ואז הגבינות נחשבות קשות הן מבחינת המרקם הקשה והן מבחינת הטעם החריף. לעומת זאת, הגבינות הצהובות הרגילות שלנו לא עוברות תהליך הבחלה ארוך ולכן רבים מפוסקי דורנו סוברים שאין צורך להמתין לאחר אכילתן 6 שעות עד לאכילת בשר. לעומת זאת, דעת רבותינו הגרש"ז אוירבעך והגרי"ש אלישיב זצוק"ל שכן ראוי להחמיר ולהמתין 6 שעות.

לגבי גבינה מותכת, שמכילה גבינה צהובה, אבל היא רכה, ומצד שני טעמה חזק יותר מגבינה צהובה רגילה – הדבר נתון במחלוקת – יש אומרים שמאחר שכל ענין ההמתנה של 6 שעות תלוי בקושי הגבינה (וכך שמעתי מהגרש"ז אויערבך זצוק"ל) א"כ אין צורך להמתין 6 שעות. מאידך אחרים סוברים שענין ההמתנה בגבינה הוא טעמה החזק, ומכיוון שבגבינה מותכת טעמה חזק יותר מגבינה צהובה יש להמתין 6 שעות

הרב אברהם שלזינגר