1

ברור חשש ערלה/רבעי בסתם פירות וירקות המשמשים כחומרי גלם במוצרי החלב של תנובה

מה עושים לוודא שאין חשש ערלה/רבעי בסתם פירות וירקות המשמשים כחומרי גלם במוצרי החלב של תנובה?

 

חלק גדול מהפירות מקורם בחו"ל ולגביהם אין בעיה. לגבי פירות וירקות שמקורם בארץ אנו דואגים תמיד לקבל אישור מגורם מוסמך על הפרשת תרומות ומעשרות כמו גם על פיקוח מבחינת ערלה ונטע רבעי. במקרים בהם אנו לא בטוחים שההפרשה נעשית באופן משביע רצון מבחינתנו אנו מפרישים פעם נוספת אצלנו

(הרב זאב וייטמן, רב תנובה)