כשרויות החלב אתר הכשרויות של תנובה

ברוכים הבאים לאתר הכשרויות של תנובה
האתר נועד להנגיש מכלול תכנים הלכתיים שעניינם תעשיית החלב. באתר – חומר הלכתי כמגוון: מאמרים שהופיעו בקבצי "בנתיב החלב", הרצאות שנישאו בכנסי הכשרות השנתיים, תשובות לשאלות הלכתיות שהופנו לרב תנובה ועוד.

מאמרים

גלריה מהשטח

הרצאות מכנסי בד"צ ועדת מהדרין תנובה וסקירות מפעילות הכשרות.

הרב מרדכי גרוס יו''ר וועדת מהדרין

מה דין חלב של פרות שאכלו חמץ בפסח וכמה עמל נעשה כדי למנוע זאת.

כנס וועדת מהדרין תשע"ג

הרב אשר וייס גאב"ד "דרכי תורה"

אכילת קטניות בפסח

כנס וועדת מהדרין תשע"ה

הרב זאב וייטמן רב תנובה

עיקר וטפל בכשרות מוצרי החלב

כנס וועדת מהדרין תשע"ח